تمامی مراکز طرف قرارداد در استان اردبیل

تمامی مراکزی که در استان اردبیل، خدمات درمانی و رفاهی را به دارندگان کارت آتیه سازان ارائه می دهند به شرح زیر می باشد:
مراکز دندانپزشکی و ویژه استان اردبیل
مراکز آزمایشگاهی، تصویربرداری و رادیولوژی استان اردبیل
مراکز فیزیوتراپی، پوست، مو و زیبایی استان اردبیل
مراکز رفاهی استان اردبیل

خرید کارت آتیه سازان