تمامی مراکز طرف قرارداد در استان آذربایجان شرقی

تمامی مراکزی که در استان آذربایجان شرقی، خدمات درمانی و رفاهی را به دارندگان کارت آتیه سازان ارائه می دهند به شرح زیر می باشد:
مراکز دندانپزشکی استان آذربایجان شرقی
مراکز پوست، مو و زیبایی استان آذربایجان شرقی
مراکز آزمایشگاهی استان آذربایجان شرقی
مراکز زنان و زایمان استان آذربایجان شرقی

خرید کارت آتیه سازان