تمامی مراکز طرف قرارداد در استان هرمزگان

تمامی مراکزی که در استان هرمزگان، خدمات درمانی و رفاهی را به دارندگان کارت آتیه سازان ارائه می دهند به شرح زیر می باشد:
مراکز دندانپزشکی استان هرمزگان
مراکز زنان و زایمان استان هرمزگان
مراکز پوست، مو و زیبایی استان هرمزگان
مراکز چشم پزشکی و خرید عینک استان هرمزگان
مراکز فیزیوتراپی استان هرمزگان

خرید کارت آتیه سازان