تمامی مراکز طرف قرارداد در استان ایلام

تمامی مراکزی که در استان ایلام، خدمات درمانی و رفاهی را به دارندگان کارت آتیه سازان ارائه می دهند به شرح زیر می باشد:
مراکز دندانپزشکی استان ایلام
مراکز پوست، مو و زیبایی استان ایلام
مراکز فیزیوتراپی استان ایلام
مراکز چشم پزشکی و خرید عینک استان ایلام

خرید کارت آتیه سازان