تمامی مراکز طرف قرارداد در استان یزد

تمامی مراکزی که در استان یزد، خدمات درمانی و رفاهی را به دارندگان کارت آتیه سازان ارائه می دهند به شرح زیر می باشد:
مراکز دندانپزشکی استان یزد
مراکز چشم پزشکی و خرید عینک استان یزد
مراکز پوست، مو و زیبایی استان یزد
مراکز آزمایشگاهی استان یزد
مراکز فیزیوتراپی استان یزد

خرید کارت آتیه سازان