تمامی مراکز طرف قرارداد در استان زنجان

تمامی مراکزی که در استان زنجان، خدمات درمانی و رفاهی را به دارندگان کارت آتیه سازان ارائه می دهند به شرح زیر می باشد:
مراکز دندانپزشکی استان زنجان
مراکز چشم پزشکی و خرید عینک استان زنجان
آزمایشگاه های استان زنجان
فیزیوتراپی های استان زنجان
مراکز پوست، مو و زیبایی استان زنجان

خرید کارت آتیه سازان