مراکز دندانپزشکی، چشم پزشکی، خرید عینک و ویژه اردبیل

مراکز دندانپزشکی، چشم پزشکی، خرید عینک و ویژه اردبیل را می توانید در پایین این نوشته مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک قابل رویت است.
جهت خرید کارت می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید.
دندانپزشکی:
مطب دندانپزشکی دکتر وجیهه حدیدی زاده - اردبیل
مطب دندانپزشکی دکتر ودود ملاجوادی - اردبیل
درمان های ویژه:
مطب تخصصی داخلی دکتر بهزاد محمدی - اردبیل
مطب پزشکی دکتر وهاب ناظری - اردبیل
مطب تخصصی قلب و عروق دکتر مهدی بهلولی - اردبیل
مطب تخصصی قلب و عروق دکتر کریم کرامت پناه - اردبیل
مطب عمومی دکتر عظیم خبیری - اردبیل
مطب عمومی دکتر حسین یاوریان - اردبیل
چشم پزشکی و خرید عینک:
مرکز اپتومتری، ساخت و فروش عینک سید جمال الدین بشاش کاظمی - اردبیل

مشاهده مراکز به صورت PDF