مراکز دندانپزشکی و ویژه استان اردبیل

مراکز دندانپزشکی و ویژه استان اردبیل را می توانید در پایین این نوشته مشاهده نمایید. اطلاعات هر مرکز با کلیک روی نام مرکز قابل رویت است. همچنین تعرفه پزشکانی که اقدام به پذیرش بیماران با تعرفه خود می نمایند، نیز در بخش مربوط به آن پزشک قابل رویت است.
جهت خرید کارت می توانید به صورت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با آتیه سازان از منوهای بالا استفاده نمایید.
درمانگاه شبانه روزی شفا- دکتر پریسا وثوقی - اردبیل
مطب دندانپزشکی دکتر وجیهه حدیدی زاده - اردبیل
مطب دندانپزشکی دکتر ودود ملاجوادی - اردبیل
مطب دندانپزشکی دکتر عمران حاج محمدی - اردبیل
مطب داخلی، کودکان و اعصاب دکتر رامین صیادزاده - اردبیل

مراکز دندانپزشکی و ویژه استان اردبیل به صورت PDF