اهداف

اهداف دراز مدت:
  • ایجاد شبکه سراسری فروش املاک مسکونی- تجاری و اداری در کل کشور
  • ایجاد روش نوین در فروش املاک
  • شناسایی پروژههای ساختمانی سودآور شرکت در اجرای آنها و کسب درآمد و سود برای اعضاء از طریق فروش سهم آتیه سازان در پروژه
اهداف کوتاه مدت:
  • توسعه شبکه فروش آتیه سازان و افزایش درآمد اعضا
  • فروش و پیش فروش واحدهای مسکونی و اداری در پروژه های بزرگ ساختمانی شهرهای توریستی ایران

منو بار