درباره گروه ساختمان آتیه سازان

در اسلایدهای روبرو، پروژه های ساختمانی آتیه سازان را ملاحظه می فرمایید. لطفا با تغییر اسلایدها از پروژه های آتیه سازان مطلع شوید.
بخش مسکن آتیه سازان از پاییز سال 94 با اهداف و برنامه ها به شرح زیر تاسیس و فعالیت خود را شروع کرده است:
اهداف:
  • تامین مسکن با کیفیت و قیمت مناسب برای اعضا و بیمه گذاران
  • سرمایه گذاری در پروژه های سودآور و تقسیم سود حاصله بین سرمایه گذاران
  • ایجاد فضای کاری جدید با درآمد مناسب برای اعضاء آتیه سازان
طرح ها و برنامه ها:
  • خرید زمین و یا مشارکت در ساخت پروژه های مسکونی، تجاری و اداری
  • شناسایی زمین هایی با موقعیت مناسب و پیش بینی سود اولیه بالا، خرید زمین یا عقد مشارکت در ساخت و انجام فعالیت های اجرایی آن تا پایان پروژه

منو بار