درباره گروه ساختمان آتیه سازان

بخش مسکن آتیه سازان از پاییز سال 94 با اهداف و برنامه ها به شرح زیر تاسیس و فعالیت خود را شروع کرده است:
اهداف:
  • تامین مسکن با کیفیت و قیمت مناسب برای اعضا و بیمه گذاران
  • سرمایه گذاری در پروژه های سودآور و تقسیم سود حاصله بین سرمایه گذاران
  • ایجاد فضای کاری جدید با درآمد مناسب برای اعضاء آتیه سازان     
طرح ها و برنامه ها:
  • خرید زمین و یا مشارکت در ساخت پروژه های مسکونی، تجاری و اداری
  • شناسایی زمین هایی با موقعیت مناسب و پیش بینی سود اولیه بالا، خرید زمین یا عقد مشارکت در ساخت و انجام فعالیت های اجرایی آن تا پایان پروژه

منو بار