Previous Next

مرکز دندانپزشکی سرسبز

مرکز دندانپزشکی سرسبز: این قرارداد فسخ شده است.

نام مدیر: جناب آقای فرزام نوی داین قرارداد فسخ شده است.

آدرس: میدان رسالت، بطرف چهار راه سرسبز، پلاک 686، تماس: 77137165 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

توضیحات: ایمپلنت 50 درصد پیش و مابقی در 3 قسط تسویه می گردد. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: تمامی ایام هفته به جز روزهای تعطیل، 10 الی 20. این قرارداد فسخ شده است.