Previous Next

کلینیک دندانپزشکی برتر

کلینیک دندانپزشکی برتر: این قرارداد فسخ شده است.

نام مدیر: حسین شکرریز این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: خیابان شریعتی، بین سمیه و طالقانی، کوچه صدیق، پلاک 3، تماس: 77655464 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه به جز روزهای تعطیل، 9 الی 11 و 15 الی 19. این قرارداد فسخ شده است.