Previous Next

مرکز فیزیوتراپی هبوط

مرکز فیزیوتراپی هبوط:

نام مدیر: سید مسعود غفاری

آدرس: خیابان پیروزی، ایستگاه صد دستگاه، نبش خیابان ایلخان، پ 510، طبقه 4، واحد 9، تماس: 33322028

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.

تعرفه: اینجا کلیک کنید.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا 5 شنبه، 16 الی 21.

تصاویر: