Previous Next

آزمایشگاه الیا

آزمایشگاه الیا:

نام مدیر: حسن پورقاسمی

آدرس: میرداماد، میدان محسنی، خیابان بهروز، نبش بهروز 3، پلاک 17، تماس: 22277683

پیشنهادهای ویژه: در این آزمایشگاه، با داشتن کارت آتیه سازان و دفترچه، از پیشنهادهای ویژه ای بهره مند می شوید. همچنین در صورت نداشتن دفترچه بیمه و تنها با داشتن کارت نیز پیشنهادهای ویژه ای ارائه می گردد.

توضیحات:

  • امکان دریافت جواب آزمایش از طریق تلگرام به شماره : 09033874734
  • امکارن رویت و دریافت آنلاین جواب آزمایش از طریق مراجعه به سایت آزمایشگاه الیا.
  • انجام تمامی خدمات ژنتیکی، پاتولوژی و کلینیکال

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا 5 شنبه، 7 الی 19.