Previous Next

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیاوران

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیاوران:

نام مدیر: سرکار خانم دکتر فرزانه نظری و جناب آقای بهروز جهادی

آدرس: نیاوران، نبش کامرانیه شمالی، پ 54، طبقه دوم، تماس: 22291677

  • تخفیف: 25 درصد روی آزمایش های روتین، 15 درصد روی آزمایش های تخصصی و 10 درصد روی آزمایش های فوق تخصصی بر اساس تعرفه واقعی آزمایشگاه با احتساب کسورات بیمه و روی پرداختی نهایی - نمونه گیری در منزل نیز انجام می شود.

ساعت و روزهای کاری: 7 الی 19 - تمامی روزها به جز ایام تعطیل رسمی.