Previous Next

آزمایشگاه پاتوبیولوژی تینا

آزمایشگاه پاتوبیولوژی تینا:

نام مدیر: دکتر فرزانه نظری

آدرس: ولیعصر، نرسیده به توانیر، بن بست نعمتی، تماس: 88659533

تخفیف: 20 الی 25 واقعی بر اساس تعرفه واقعی آزمایشگاه.

ساعت و روزهای کاری: تمامی روزهای هفته به جز روزهای تعطیل، 7 الی 19:00