Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر سیترا گلشنی

مطب دندانپزشکی دکتر سیترا گلشنی: این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه شهدا، پلاک 12، واحد 16، تماس: 88728243 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: روزهای زوج، 10 الی 13 و 16 الی 18. این قرارداد فسخ شده است.