Previous Next

مطب دکتر فرشاد احمدی

مطب دکتر فرشاد احمدی: فسخ شده است.

آدرس: تهران، میدان هفت حوض، خیابان آیت جنوبی، خیابان رضوان غربی، ساختمان پزشکان رضوان، طبقه 2، واحد 5، تماس: 77928663 فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید.فسخ شده است.

توضیحات: درمان کف پای صاف و پای گود، شامل چرخش مچ پا، زانوی ضربدری، زانوی پرانتزی و عوارض ستون فقرات می باشد.فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: عصر روزهای فرد، 14 الی 19. فسخ شده است.