Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر یسری خاطری زاده

مطب دندانپزشکی دکتر یسری خاطری زاده: فسخ شده است.

آدرس: شهران جنوبی، روبروی فرهنگسرای معرفت، درمانگاه مرکزی شهران، تماس: 44354936 فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید - هزینه دست دندان و روکش با قیمت های استثنایی ارائه می شود! فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا 5 شنبه، 9 الی 13 و 16 الی 20. فسخ شده است.