Previous Next

مرکز دندانپزشکی بلوار کشاورز

مرکز دندانپزشکی بلوار کشاورز

نام مدیران: دکتر علی اصغر رضایی

آدرس: بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، پلاک 62، طبقه سوم، واحد 11، تماس: 88960791

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.

تعرفه: اینجا، اینجا، اینجا و اینجا را ببینید - 15 درصد تخفیف روی تعرفه های اشاره شده برای دارنده های کارت آتیه سازان رد نظر گرفته می شود.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا 5 شنبه، 16 الی20:30

تصاویر: