Previous Next

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی حس تحول

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی حس تحول:

نام مدیر: خانم دکتر ابراهیم زاده

مدیر داخلی: آقای میثاق رضایی

آدرس: میدان هروی، خیابان مکران شمالی، ساختمان پزشکان حکیمان، طبقه سوم، تماس: 22955036

تخفیف و تعرفه ها:

  • حوزه کودک، 700،000 الی 1،200،000 ریال که با 15 درصد تخفیف ارائه می شود
  • درمان های بیولوژیک، با 20 درصد تخفیف واقعی
  • کارگاه های روانشناسی و همایش ها، با 15 درصد تخفیف واقعی
  • خدمات روانشناختی، 700،000 الی 1،200،000 ریال که با 15 درصد تخفیف ارائه می شود
  • روانپزشکی به غیر از بستری، 700،000 الی 1،200،000 ریال که با 10 درصد تخفیف ارائه می شود
  • ویزیت برای دارنده های کارت آتیه سازان، برای خدمات روانشناختی برای 45 دقیقه تا یک ساعت، 700،000 الی 1،200،000 ریال و برای خدمات روانپزشکی، 1،000،000 تا 1،500،000 ریال می باشد.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه، 10 الی 20.

تصاویر: