Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر محمدرضا شیریان

مطب دندانپزشکی دکتر محمدرضا شیریان: این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: شهران، بالاتر از فلکه دوم، پلاک 103، طبقه دوم، واحد 12، تماس: 44335388 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: به جز شنبه و دوشنبه، 16 الی 19. این قرارداد فسخ شده است.