Previous Next

مطب چشم پزشکی دکتر مهرداد شمشیری

مطب چشم پزشکی دکتر مهرداد شمشیری:

آدرس: شیراز، خیابان زند، سر بیست متری، مجتمع پزشکی شیراز، تماس: 07132357250

تخفیف: معاینه و ویزیت، تمامی عمل های جراحی شامل لیزیک، لازک، پیوند قرنیه و ... بدون دفترچه خدمات درمانی با 20 درصد تخفیف و با دفترچه خدمات درمانی با 15 درصد تخفیف ارائه می گردد.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا 4 شنبه، 19 الی 21.