Previous Next

مرکز اپتومتری دکتر رودابه رحمنی

مرکز اپتومتری دکتر رودابه رحمنی:

آدرس: زنجان، سعدی وسط، زیرزمین ساختمان پاستور، تماس: 02433329391

تخفیف: 20 درصد تخفیف در خرید عینک طبی.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه صبح ها، دوشنبه عصرها، 9 الی 13 و 9 الی 21.