Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر نوید میزراهی

مطب دندانپزشکی دکتر نوید میزراهی: این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: خیابان 14 گاندی، پلاک 13، واحد 1، تماس: 88791548 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه بعدازظهرها. این قرارداد فسخ شده است.