Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر محمد رمضانیان

مطب دندانپزشکی دکتر محمد رمضانیان: این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: خیابان آفریقا، بالاتر ازجهان کودک، روبروی ساختمان آزاد کیش، برج جهان کودک، واحد 56، تماس: 88674328 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه 15 الی 18. این قرارداد فسخ شده است.