Previous Next

مرکز دندانپزشکی خورشید آفرین

مرکز دندانپزشکی خورشید آفرین: به دلیل تغییر تعرفه فعلا قابل استفاده نمی باشد.

نام مدیر: دکتر نسیبه آل بویه به دلیل تغییر تعرفه فعلا قابل استفاده نمی باشد.

آدرس: خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب، خیابان رهی معیری، پلاک 10، طبقه دوم، واحد 4، تماس: 88950846 به دلیل تغییر تعرفه فعلا قابل استفاده نمی باشد.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.

تعرفه: اینجا کلیک کنید - تمامی خدمات با توافق طرفین به صورت اقساطی قابل انجام است - روی عکس زیر کلیک کنید!

متخصص اطفال، شنبه و دو شنبه 14 الی 18 در مرکز حضور دارند.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا 5 شنبه، در دو شیفت صبح و بعدازظهر.

تصاویر: