Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر عاطفه قائدامینی هارونی

مطب دندانپزشکی دکتر عاطفه قائدامینی هارونی: در حال جابجایی می باشند.

آدرس: پونک، ابتدای میرزابابایی، ساختمان ساعت، پلاک 2، تماس: 44478174 - 44426469 - 44425902 در حال جابجایی می باشند.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. در حال جابجایی می باشند.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. در حال جابجایی می باشند.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه به جز روزهای تعطیل، 10 الی 20 - شنبه ها، 10 الی 13، متخصص اطفال در مطب حضور دارند. در حال جابجایی می باشند.

تصاویر: