Previous Next

مرکز شنوایی سنجی نجوا

مرکز شنوایی سنجی نجوا:

نام مدیر: دکتر فاطمه گروسی (کارشناس ارشد شنوایی سنجی)

  • آدرس مرکز 1: خیابان مطهری، خیابان جم، کوچه نظری، کوچه دلفان، پ 5، واحد 1، تماس: 88343584 - مشاوره جراحی های رایگان است - تعرفه
  • آدرس مرکز 2: تقاطع ولیعصر و طالقانی، بیمارستان کودکان تهران، تماس: 88343584 - تعرفه

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا 5 شنبه، 10 الی 20.

تصاویر: