Previous Next

مطب مامایی سرکار خانم شیرین خدام

مطب مامایی سرکار خانم شیرین خدام:

آدرس: ورامین، میدان امام، خیابان شهدا، روبروی بانک پاسارگاد، تماس: 36258877

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.

تعرفه: اینجا کلیک کنید.

ساعت و روزهای کاری: عصر روزهای زوج و صبح روزهای فرد، 9:30 الی 12 و 17 الی 19:30.