Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر علی دادرس

مطب دندانپزشکی دکتر علی دادرس: این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: شهر قدس، خیابان امام خمینی، پلاک 133، طبقه زیرین، تماس: 02146841468 و 9 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه 10 الی 20. این قرارداد فسخ شده است.