Previous Next

کلینیک دندانپزشکی علیدوستی

کلینیک دندانپزشکی علیدوستی: این قرارداد فسخ شده است.

نام مدیر: دکتر علیرضا علیدوستی این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: قرچک، خیابان اصلی، خیابان کریم آبادی، تماس: 36141414 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: 30 درصد بر اساس تعرفه زیر - ایمپلنت 10 و ارتودنسی 15 درصد بر اساس تعرفه زیر. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: روزهای زوج از صبح تا ظهر. این قرارداد فسخ شده است.