Previous Next

مطب تخصصی زنان و زایمان دکتر فرگل سعادت

مطب تخصصی زنان و زایمان دکتر فرگل سعادت - جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی:

آدرس: سبلان، اول گلبرگ، خیابان حیدری، طبقه فوقانی، داروخانه دکتر قلندری، تماس: 88408534

تخفیف و تعرفه ها:

  • ویزیت، 450،000 ریال است که برای دارنده های کارت آتیه سازان، 30 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  • ویزیت با بیمه، 400،000 ریال است که برای دارنده های کارت آتیه سازان، 30 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  • پاپ اسمیر، 350،000 ریال است که برای دارنده های کارت آتیه سازان، 30 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  • پاپیل، 900،000 ریال است که برای دارنده های کارت آتیه سازان، 30 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  • سفید کردن واژینال با محلول، برای هر جلسه، 1،000،000 ریال است که برای دارنده های کارت آتیه سازان، 30 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  • برداشت هر عدد زگیل با کرایو، هر جلسه، 1،000،000 ریال است که برای دارنده های کارت آتیه سازان، 30 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  • برداشت هر عدد زگیل با محلول، جلسه ای، 800،000 ریال است که برای دارنده های کارت آتیه سازان، 30 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  • تزریق بوتاکس، 5،000،000 است که که برای دارنده های کارت آتیه سازان، 30 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود.
  • همچنین تمامی اعمال جراحی در بیمارستان، برای دارنده های کارت آتیه سازان با 15 درصد تخفیف انجام می شود.

ساعت و روزهای کاری: شنبه و چهارشنبه، 10 الی 13.