Previous Next

مواد غذایی پاسارگاد

مواد غذایی پاسارگاد:

نام مدیر: محسن شیرعلی

آدرس: امیدیه، شهرک مطهری، خ 22 بهمن، جنب بانک حکمت ایرانیان، تماس: 06152625771

تخفیف ویژه برای دارنده های کارت آتیه سازان: 6 درصد.

تصاویر: