Previous Next

آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی ارسلان

آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی ارسلان:

نام مدیر: دکتر مهدی طاهری بنکدار

آدرس: مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار دانش آموز، دانش آموز 15، پ 354، تماس: 05136036070

تخفیف و تعرفه ها:

  • آزمایش های روتین: 20 درصد
  • آزمایش های غربالگری: 15 درصد
  • آزمایش های ژنتیک و تخصصی: با استعلام و به صورت توافقی قبل از شروع، 15 درصد

ساعت و روزهای کاری: همه روزه به جز روزهای تعطیل، 7 الی 21.

 

تصاویر: