Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر مریم رضایی مهریزی

مطب دندانپزشکی دکتر مریم رضایی مهریزی:

آدرس: ورامین، میدان امام حسین، ابتدای خیابان شهید بهشتی، جنب داروخانه دکتر آخرتی، تماس: 36256111

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.

تعرفه: اینجا کلیک کنید.

ساعت و روزهای کاری: یک شنبه تا چهارشنبه، 9 الی 12 و 16 الی 20.