Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر زهرا میلانی حسینی

مطب دندانپزشکی دکتر زهرا میلانی حسینی: این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: خیابان آزادی، بلوار استاد معین، کوی فردوس، پلاک 10، تماس: 66006271 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه 10:30 الی 19. این قرارداد فسخ شده است.