Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر ایرج رضایی

مطب دندانپزشکی دکتر ایرج رضایی: این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: پاکدشت، ابتدای خیابان مطهری، روبروی ایستگاه تاکسی، کوچه والفجر، تماس: 36023679 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: روزهای زوج صبح و بعدازظهر و روزهای فرد فقط صبح ها. این قرارداد فسخ شده است.