Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر مهدی ریحانی فر

مطب دندانپزشکی دکتر مهدی ریحانی فر: این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: شهریار، خیابان ولیعصر، خیابان بهشتی، پلاک 44، طبقه 4، تماس: 65279820 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه به جز ایام تعطیل، 13 الی 19. این قرارداد فسخ شده است.