Previous Next

درمانگاه شبانه روزی رازی

درمانگاه شبانه روزی رازی:

نام مدیر: دکتر رضا ایمانی

آدرس: شهرکرد، بلوار آزادی، کوی آپادانا، نبش کوچه چهارم، درمانگاه شبانه روزی رازی، تماس: 03833352051

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.

تعرفه: اینجا کلیک کنید.

ساعت و روزهای کاری: شبانه روزی.