Previous Next

درمانگاه دندانپزشکی رازی

درمانگاه دندانپزشکی شبانه روزی رازی:

نام مدیر: دکتر رضا ایمانی

آدرس: شهرکرد، بلوار آزادی، کوی آپادانا، نبش کوچه چهارم، کلینیک و درمانگاه رازی، تماس: 03833352055

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.

تعرفه: اینجا کلیک کنید.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا پنجشنبه به صورت شبانه روزی.