Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر شاهرخ شهابی

مطب دندانپزشکی دکتر شاهرخ شهابی:

آدرس: استان چهارمحال بختیاری، شهر کرد، خیابان مولوی، کوچه 48، ساختمان MRI پارس، طبقه 3، تماس: 03832245416

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.

تعرفه: اینجا کلیک کنید.

ساعت و روزهای کاری: روزهای زوج، 13:30 الی 18:30.