Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر مهدی میرزایی

مطب دندانپزشکی دکتر مهدی میرزایی: فسخ شده است.

آدرس: شهر جدید پرند، بلوار جمهوری، جنب بانک شهر، بلوک B، ورودی 2، طبقه اول، تماس: 56794500 فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. فسخ شده است.