Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر مجید بنی طالبی

مطب دندانپزشکی دکتر مجید بنی طالبی: این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: شهر کرد، چهارراه فصیحی، ساختمان زیتون، طبقه اول، تماس: 03832228078 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه به جز پنجشنبه ها، 9 الی 12، 15:30 الی 19:30. این قرارداد فسخ شده است.