Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر کیا مرتضوی

مطب دندانپزشکی دکتر کیا مرتضوی: این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: لردگان، خیابان ولیعصر، کوچه پزشکان، روبروی داروخانه بهبود، تماس: 09138808141 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه 9 الی 14. این قرارداد فسخ شده است.