Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر علی نبوی زاده

مطب دندانپزشکی دکتر علی نبوی زاده: این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: رفسنجان، خیابان طالقانی، کوچه 18 ام، طبقه فوقانی فروشگاه رفاه، تماس: 03434281894 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه، 16 الی 20. این قرارداد فسخ شده است.