طرح جامع تخفیف دندانپزشکی در سراسر کشور

اقدام انتخاباتی احمدی نژاد در سراسر ایران

«با سرکار آمدن ترامپ تنها دستاورد روحانی یعنی برجام با موانعی مواجه مي شود که در نتیجه تبعات منفی بر کاندیداتوری مجدد روحانی و رقابت با احمدی نژاد برجا خواهد گذاشت.»

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، وبسایت شبکه العربیه گزارش داد: «گزارش ها از بیشتر شدن اقدامات انتخاباتی احمدی نژاد در جای جای ایران از جمله نطق ها و سفرهای برنامه ریزی شده حکایت دارند که نشان از کاندیداتوری وی برای انتخابات ریاست جمهوری است.» محمود احمدی نژاد, حسن روحانی, کارت تخفیف, کارت تخفیف دندانپزشکی, تخفیف دندانپزشکی

العربیه در ادامه گزارش داد: «منابع نزدیک به جریان اعتدال گرا خبر دادند که احمدی نژاد و گروه نزدیک به او بر آن هستند که درخواست رهبر عالی ایران مبنی بر مشارکت نکردن احمدی نژاد در انتخابات آینده نصیحتی بیش نبوده است و وی حق دارد که این نصیحت را گوش دهد یا اینکه به آن عمل نکند.»
این وبسایت خبری در ادامه به ضربه جدید به کاندیداتوری روحانی اشاره کرد و افزود: «ناظران محافل سیاسی بر آن هستند که مواضع روحانی ضعیف شده اند و هواداران وی به خاطر عمل نکردن به وعده های انتخاباتی تا این لحظه کم شده اند، همانطور که لغو تحریم ها نه تنها کامل صورت نگرفت بلکه آمریکا تحریم های خود را برای 10 سال دیگر نیز تمدید کرد.»
العربیه افزود: «در کنار این مسائل هم هواداران روحانی نگران هستند که سرکار آمدن ترامپ باعث خواهد شد تنها دستاورد روحانی یعنی برجام با موانعی از سوی واشنگتن مواجه شود که در نتیجه تبعات منفی بر کاندیداتوری مجدد روحانی و رقابت با احمدی نژاد برجا خواهد گذاشت.»
منبع : جام نیوز