Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر پندار ایمانی

مطب دندانپزشکی دکتر پندار ایمانی:

آدرس: تالش، خیابان خرمشهر، روبروی اداره ثبت اسناد، تماس: 01344228474

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید.

تعرفه: اینجا کلیک کنید.

ساعت و روزهای کاری: شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه، 15:30 الی 19:30.