Previous Next

مطب دندانپزشکی دکتر مجید سلامی

مطب دندانپزشکی دکتر مجید سلامی: این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: قوچان، خیابان روشنی، ساختمان پاستور، طبقه دوم، تماس: 05147230794 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه به جز جمعه ها، 12 الی 21. این قرارداد فسخ شده است.