Previous Next

کلینیک شبانه روزی دندانپزشکی شهید قانع

کلینیک شبانه روزی دندانپزشکی شهید قانع: این قرارداد فسخ شده است.

نام مدیر: دکتر ایمان سعیدی پویا این قرارداد فسخ شده است.

آدرس: مشهد، بلوار آزادی، نبش آزادی 29، تماس: 05136066215 این قرارداد فسخ شده است.

تخفیف: کلیه خدمات قابل ارائه در این مرکز بر اساس تعرفه زیر می باشد. تعرفه ممکن است بر اساس نرخ های سال جدید، تغییر کند. قبل از مراجعه، تعرفه را مشاهده کنید. این قرارداد فسخ شده است.

تعرفه: اینجا کلیک کنید. این قرارداد فسخ شده است.

ساعت و روزهای کاری: همه روزه به جز روزهای تعطیل، 8:30 الی 11 و 16 الی 21. این قرارداد فسخ شده است.