کارت رفاهی آتیه سازان

در کنار ارائه بیش از 10 خدمت درمانی در 130 شهر، 30 استان و در بیش از 800 مرکز درمانی، خدمات رفاهی آتیه سازان در قالب قراردادی با شرکت محترم پرداخت الکترونیک سامان، ارائه می شود. اطلاعات تکمیلی به زودی از طریق همین سایت، اعلام خواهد شد.
شما عزیزان می توانید در کنار استفاده از شرایط ویژه خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد از امکانات "کارت رفاهی آتیه سازان" خود نیز استفاده کنید.
جهت ثبت درخواست برای تهیه "کارت رفاهی" لطفا به آدرس ایمیل زیر، نام، نام خانوادگی و شماره تماس خود را ارسال نمایید:
info@ascard24.com
24 ساعته با شما هستیم!

مشاهده مراکز طرف قرارداد